منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و بیست و شش شورای رقابت مورخ 1399/04/14 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان از شرکت تصفیه قند و شکر میبد و شرکت سهامی عام لرستان
2- ادامه بررسی شکایت آقای دکتر محمد رضا کلاگر به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

logo-samandehi