منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و بیست و پنج شورای رقابت مورخ 1399/04/07 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی دستورالعمل پیشنهادی برای تنظیم بازار لوبکات و اسلک وکس
2- ادامه بررسی پرونده کود اوره

logo-samandehi