منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

چهارصد و بیستمین جلسه شورای رقابت مورخ 27 اردیبهشت 1399 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-ادامه بررسی شکایت آقای حامد دهقان از کانون وکلای دادگستری یزد, کانون وکلای دادگستری مرکز , مرکز وکلا, کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه
2-رسیدگی به سایر موارد
3-ادامه بررسی بازار خودرو

logo-samandehi