منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و نوزده شورای رقابت مورخ 1399/02/20 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی بازار خودرو

logo-samandehi