منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و ده شورای رقابت مورخ 1398/11/12 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایات جمعی از دفاتر قبول آگهی نشریات همشهری از سازمان نیازمندی های همشهری
2- ادامه بررسی شکایت شرکت پرتو نور کیان از وزارت نیرو

logo-samandehi