منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و نه شورای رقابت مورخ 1398/11/05 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت شکایت وزارت نفت از شركت كشتيراني ج.ا.ا
2- رسیدگی به سایر موارد

logo-samandehi