منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و هشت شورای رقابت مورخ 1398/10/28 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت شرکت بینا صنعت ریلی به طرفیت شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران،
2- بررسی شکایت از شرکت نیکان چابهار

logo-samandehi