منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و هفت شورای رقابت مورخ 1398/10/21 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی آئین نامه داخلی شورای رقابت
2- بررسی درخواست صندوق کارکنان راه آهن ج.ا.ا جهت مستثنی شدن از واگذاری موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
3- گزارش بورس کالا

logo-samandehi