منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و شش شورای رقابت مورخ 1398/10/14 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایات آقایان علی ایماندوست و محمدپورمیراب آذری به طرفیت موسسه فرهنگی، هنری آواسازان ققنوس مبنی بر ایجاد انحصار در فروش بلیط برنامه های فرهنگی هنری
2- بررسی دستور العمل بازار خودرو

logo-samandehi