منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و سه شورای رقابت مورخ 1398/09/23 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکوائیه انجمن صنفی کارفرمایی مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی استان تهران به طرفیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران،
2-بررسی شکایت آقای حامد دهقان از کانون وکلای دادگستری استان یزد
3- رسیدگی به سایر موارد

logo-samandehi