منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد شورای رقابت مورخ 1398/09/02 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایات واصله به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتر یاران
2- رسیدگی به سایر موارد

logo-samandehi