منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و نود و نه شورای رقابت مورخ 1398/08/18 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت خانم حمیده مرزبان از آموزش و پرورش بویر احمد
2-بررسی شکایت سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت از شرکت پارس حیات

logo-samandehi