منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و نود و چهار شورای رقابت مورخ 1398/07/06 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت خانم شیوا بازیار از معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان مشهد
2- بررسی گزارش بورس کالا

logo-samandehi