منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و نود و سه شورای رقابت مورخ 1398/06/30 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی پرونده شرکت بازرگانی نیکان چابهار
2- بررسی پرونده شکایت شرکت های بازرسی آسانسوراز سازمان ملی استاندارد

logo-samandehi