منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و نود و دو شورای رقابت مورخ 1398/06/23 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت شرکت مدی تک سیس به طرفیت هیأت امنای ارزی در درمان بیماران مبنی بر قیمت گذاری و واردات غیر رقابتی صافی دیالیز
2- بررسی بازار خودرو

logo-samandehi