منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و نود و یک شورای رقابت مورخ 1398/06/16 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت شرکت صعود آزمای نوین ارگ به طرفیت اداره کل استاندارد استان‌ها (گیلان، گلستان، همدان، قم، خراسان شمالی، خوزستان)
2-بررسی شکایت شرکت کالا رسانان چاپار خدمات لجستیکی کالا به نمایندگی از شرکت های خدمات بار هوایی تهران ناوگان ترابر، خدمات بار هوایی گروه پیشتاز تهران، خدمات کارگزاری هوایی بار آرا، پیام‌داهی ارتباط، درب بار ایرسا، سپید بال امید و آرامکس و شركت پيشخوان خدمات ايرانيان به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.