منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و نود شورای رقابت مورخ 1398/06/09 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی پرونده شکایت آقای حسین غلامی به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی استان یزد
2- ادامه بررسی اجرای ماده 6 اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در رابطه با شهرداری تهران

logo-samandehi