منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هشتاد و نه شورای رقابت مورخ 1398/06/02 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت آقای علیرضا رحمانی از وزارت جهاد کشاورزی،
2- بررسی شکایت خانم شیوا بازیار از معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان مشهد

logo-samandehi