منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هشتاد شورای رقابت مورخ 1398/03/25 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- نشست مشترک هیأت تجدید نظر و شورای رقابت
2- ادامه بررسی شکایت آقایان سینا قلعه و حسین قلعه به طرفیت اداره کل حمل و نقل و پایانه های اداره کل راه و شهرسازی

logo-samandehi