منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و نه شورای رقابت مورخ 1398/03/20 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی بازار پالایشگاه های نفت کشور
2- بررسی موضوعات مطروحه در جلسه رسیدگی به پرونده های در جریان شورای رقابت.