منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و شصت و نه شورای رقابت مورخ 1397/12/13 با موضوع بررسی بازار برق و شکایت شرکت توسعه مسیر برق گیلان از وزارت نیرو برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

اعضای شورای رقابت پس از بررسی گزارش کارشناسی پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف و مستندات مربوط به بازار برق و ملاحظه مفاد شکایت و ارائه گزارش و نظر مشورتی مرکز ملی رقابت و استماع اظهارات مدعوین به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:

1.از آنجا که وجود و تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخشی می‌تواند اینگونه مباحث و اختلاف نظرها را به نحو مناسب و تخصصی رفع کند لذا اعضای شورا در اولویت اول بر ضرورت تشکیل نهاد مستقل تنظیم گر (رگولاتور) بخش برق تاکید و خواستار تسریع در فرآیند تصویب نهاد تنظیم گر بخش برق ارسالی به هیات دولت می‌باشند.

2. در خصوص موضوع شکایت شرکت توسعه مسیر برق گیلان از وزارت نیرو بر اساس مستندات واصله و گزارش پژوهشکده مطالعات اقتصادی شریف که از سوی یکی از قضات محترم شورا بموجب ماده 60 قانون بعنوان کارشناس تخصصی انتخاب شده است، همچنین گزارش تکمیلی مرکز ملی رقابت ارائه شده به شورای رقابت، با عنایت به شرایط غیر همگن در فرصت استفاده از ظرفیت انتقال نیرو در منطقه و بروز شرایط مذکور در بند ج ماده 45، شورا با اکثریت اعضای حاضر به موجب بند 3 ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دستور به توقف رویه ضد رقابتی صادر می نماید. همچنین با توجه به دسترسی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی به اطلاعات سایر شرکت های فعال در بازار برق، وزارت نیرو از اخلال در شرایط رقابتی جلوگیری و نتیجه این اقدامات را به شورای رقابت اعلام نماید.