منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و چهل و هفت شورای رقابت مورخ 1397/06/26 با موضوع توافق شرکت‌ دخانیات ایران و شرکت بی‌ای‌تی پارس برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

اعضای شورا با اکثریت آرا مقرر نمودند که راجع به شکایت شركت دخانيات ايران (شاکی) از شركت بي اي تي پارس با توجه به اینکه طرفین با یکدیگر توافق نمودند و تقاضای مختومه شدن پرونده را داشتند، رسیدگی به شکایت موضوعیت نداشته و قرار بایگانی شدن پرونده صادر گردید. راجع به محتوای توافق نامه که آیا محتوای آن مصداق فعالیت ضد رقابتی است یا خیر مرکز ملی رقابت بررسی و گزارش آن را به شورا اعلام نماید.