منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و شصت و دو شورای رقابت مورخ 1397/10/17 با موضوع رسیدگی به شکایت شرکت مشاوران افق دانش ثریا از سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

در خصوص موضوع شکایت شرکت مشاوران افق دانش ثریا (شاکی) از سازمان امور مالیاتی کشور (مشتکی عنه) بر اساس ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر"ممنوع بودن هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به‌صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود"( و باعنایت به اینکه ماده 18 مورد اشاره مشتکی‌عنه به تجزیه و تفکیک مودیان درون یک صنف اصابت ندارد بلکه صرفا اختیار فراخوان مرحله‌ای، برحسب صنوف و مودیان مختلف را می‌دهد)، لذا اعضای شورا با اکثریت آراء به نتایج زیر رسیدند: از آنجا که :
1.هرگونه اختیار قانونی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف قانونی خود نمی تواند با نقض سایر قوانین بویژه قوانین بالادستی مانند قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به اجرا برسد.
2.در ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و خدمات مشمول قانون دانسته شده و نه مؤدیان خاص و در همین راستا سازمان امور مالیاتی خدمت نظارت بر اجرای ساختمان ها را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دانسته است.
3.معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام امور نظارت بر ساختمان ها مشابه یکدیگر از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت می گیرد و عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مهندسان ناظر (حقیقی) می تواند به تبعیض در شرایط انجام فعالیت بین اشخاص حقیقی و حقوقی و اخلال در رقابت شود.
اکثریت اعضای شورا اقدام سازمان امور مالیاتی در عدم شمول اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر اشخاص حقیقی فعال در امر نظارت بر احداث ساختمان ها را مصداق ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دانسته و به موجب مفاد جزء 3 ماده 61 قانون مذکور دستور به توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن توسط سازمان امور مالیاتی صادر نمودند.