منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/03/28 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

1- اعضای شورا با توجه به وضعیت عدم ثبات در شرایط اقتصادی و تا روشن‌تر شدن تصمیمات وسیاست‌گذاری‌های دولت خصوصاً فرآیند عملیاتی شدن سیاست های ارزی‌، ابتدا در خصوص ضرورت به تعویق افتادن تصویب دستورالعمل بازار وکیوم باتوم، با اکثریت آرا مقرر نمودند با توجه به ملاحظات بررسی و تصمیم گیری در خصوص دستورالعمل به جلسات آتی موکول گردد.
2- در خصوص شکایت شاکی (انجمن صنفی کارفرمائی صنایع قیر و بسته بندی فرآورده های نفتی اصفهان )، اعضای شورا باتفاق آرا مقرر نمودند که تا زمان تصمیم قطعی شورا در زمینه تصویب دستورالعمل بازار وکیوم باتوم، پالایشگاه اصفهان موظف است در قالب عرضه 100 درصدی در بورس و قرارداد بلند مدت منعقده در این چارچوب، حداقل به میزان 25 درصد از کل عرضه وکیوم باتوم خود را در همه ماه های سال از طریق عرضه عمومی در بورس ارایه نماید.