منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصد و سی و هفتمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/03/21 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

1. اعضای شورا با اکثریت آرا با انحصاری نبودن بازارخودروهای تندر ۹۰ و پارس تندر از تولیدات شرکت پارس خودرو و تندر ۹۰ پلاس دستی از تولیدات شرکت ایران خودرو از لیست خودروهای مشمول دستورالعمل تنظیم شورای رقابت موافقت نمودند، و مقرر نمودند این خودروها از شمول دستورالعمل تنظیم قیمت شورای رقابت خارج شود و اطلاع رسانی به نحوی صورت گیرد که بازار سایر خودروها تحت تاثیر قرار نگیرد.
2. اعضای شورا با اکثریت آرا موافقت نمودند که دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو (تصمیم 148 شورای رقابت مورخ 01/02/1392) برای سال ۱۳۹۷ نیز ملاک عمل قرار گیرد.
3. مرکز ملی رقابت به منظور اصلاح و ارتقای احتمالی دستورالعمل تنظیم قیمت، نسبت به دریافت و بررسی نقطه نظرات اعضای شورا، خودروسازان و صاحب¬نظران این حوزه اقدام و نتایج را به شورای رقابت منعکس نماید.