منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/02/31 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

اعضای شورا پس از تبادل‌نظر در رابطه با موضوع بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع تعیین سقف برای حق التحریر سالانه از محل اسناد ارجاعی کمیسیون اسناد، با اکثریت آرا مقرر نمودند در خصوص فرآیند توزیع اسناد دولتی توسط کمیسیون اسناد، رویه ضد رقابتی احراز نگردید.