منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصد و چهل و سومین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/05/08 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

1-اعضای شورا با توجه به اینکه نماینده مرکز بهداشت شمال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران در جلسه اعلام نمود که بر اساس نظر معاونت غذا و داروی این دانشگاه طی نامه شماره 113036/د/1396مورخ 24/11/1396 تولید این محصول (بستنی نیتروژنی) از نظر بهداشتی بلا مانع می باشد، با اکثریت آرا به استناد تبصره (2) ماده (7) اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر نمودند که اتحاديه صنف آبميوه و بستني و كافي‌شاپ تهران با رعایت کلیه شرایط مندرج در پایگاه اطلاع رسانی، ملزم به صدور مجوز درخواستی شاکی (آقای مهدی تابش) می باشد.


2- در خصوص موضوع دوم: نظر به اینکه طبق اقدام مشتکی عنه (جهاد کشاورزی ابهر) طبق ماده (11) مصوبه هیأت وزیران به شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/04/1390 در خصوص ضوابط و معیارهای استقرار واحد ها و فعالیت های صنعتی و تولیدی "ابلاغی توسط معاون اول رئیس جمهور مبنی بر هدایت متقاضیان به شهرک های صنعتی برای جهاد کشاورزی استان" صورت گرفته است لذا اکثریت اعضای شورا شکایت شاکی را وارد ندانستند و شکایت رد شد.