منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1397/01/20 برگزار شد.تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

الف- اعضای شورا در رابطه با بند های سه گانه مورد ادعای شاکی مبنی بر وجود قیمت گذاری تبعیض‌آمیز (بند ب ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی)، تبعیض در شرایط معامله (بند ج ماده 45 قانون) و قیمت‌گذاری تهاجمی (بند د ماده 45قانون) تصویب نمودند که وقوع مفاد بندهای ب، ج و د ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی احراز نگردید و بنابراین ادعای شاکی در موارد فوق از سوی اعضای شورا رد گردید.

ب- در ارتباط با وجود انحصار در مسیر کرمان اگرچه سازمان هواپیمایی کشوری وجود چنین تبعیضی را نفی کرده و اظهار داشته که هر شرکتی قصد ورود در این مسیر را داشته باشد مانع و محدودیتی وجود ندارد و مجوز می دهد لذا در رابطه با این موضوع (عملکرد فرودگاه و سازمان هواپیمایی کشوری) بررسی و راستی آزمایی شود که آیا در این مسیر پروازی رویه تبعیض‌آمیز و غیر رقابتی اتفاق افتاده یا خیر. بنابراین اعضای شورا مقرر داشتند که طی نامه‌ای از سازمان هواپیمایی کشوری خواسته شود تا در گزارش مشروحی موارد ذیل را مشخصاً اعلام نمایند:

1.موضوع انحصار بطور کلی در مسیرهای مختلف پروازی و بطور خاص در مسیر کرمان چگونه مدیریت و کنترل می‌شود؟

2.قاعده‌ای که برای آزادسازی نرخ‌ بلیط‌ها در مسیرهای مختلف وجود دارد چگونه اعمال می‌شود و آیا دستورالعملی وجود دارد، بعنوان مثال اگر بجای سه شرکت در یک مسیر، تنها یک شرکت پرواز داشت، برای جلوگیری از اعمال انحصاری قیمت چه نظارتی وجود دارد؟

3.چگونه سازمان هواپیمایی از وجود تبانی بین شرکت ها آگاه می شود و چگونه با آن مواجه می شود و آیا جریمه یا مواخذه‌ای وجود دارد؟

4.با توجه به اینکه سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده که در فرودگاه کرمان و برخی فرودگاه های دیگر شرکت های هواپیمایی اقدام به سرمایه گذاری کرده اند آیا این نوع سرمایه گذاری در ورود و خروج شرکت ها به پرواز در آن مسیر ها مشکلی ایجاد می کند؟ و نظارت سازمان هواپیمایی در این زمینه چگونه است؟

logo-samandehi