منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: بررسی شکایت شرکت پیشگامان فن آوری آرامیس (تپ سی) از شرکت ایده گزین ارتباطات روماک(اسنپ) 

سیصد و هجدهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/09/27 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

الف- در خصوص ادعای صلاحیت ورود شورا به موضوع شکایت، مطرح شده از سوی شرکت ایده گزین ارتباطات روماک(اسنپ) (مشتکی عنه)، با استناد به اینکه در ماده 50 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به افراد صنفی اشاره شده و مجوز فعالیت شرکت از سوی اتحادیه صنفی صادر شده و به فعالیت خرده فروشی می پردازد، قابل قبول نیست زیرا مشتکی عنه شخصیت حقوقی است و در سطح بسیار گسترده فعالیت می کند و نیز به موجب تبصره ماده 62 قانون مذکور" تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد، مطابق این قانون رسیدگی خواهد شد"، لذا اعضای شورا به اتفاق آرا رأی به صلاحیت در ورود به موضوع شکایت دادند.

ب- در خصوص شکایت شرکت تپسی از شرکت اسنپ مبنی بر ممانعت رانندگان اسنپ از همکاری با شرکت تپسی موارد زیر مورد توجه قرار گرفت. الف- رانندگان و شرکت مشترکاً به مسافرین خدمت ارائه می کنند. ب- علیرغم اقدام اسنپ راننده در انتخاب شرکت برای همکاری مخیر است.

با توجه به مراتب فوق وقوع اخلال در رقابت موضوع جزء (2) بند الف ماده 45 به تأیید شورا نرسید.

همچنین اعمال مخل رقابت موضوع جزء 3 بند و ماده 45 و بند ح ماده 45 و جزء 4 بند ط ماده 45 مبنی بر سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید احراز نگردید.


logo-samandehi