منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: بررسی شکایت شرکت دخانیات ایران از شرکت بی ای تی پارس در خصوص قیمت گذاری تهاجمی.

سیصد و هفدهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/09/20 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

شورا پس از استماع توضیحات طرفین و با استناد به مدارک و مستندات ارائه شده مصوب کرد که شرکت بی ای تی پارس در سال 1396 قیمت دو محصول خود را که در رده قیمتی دو محصول شرکت دخانیات است کاهش داده و قیمت سایر محصولات خود را افزایش داده است، اگر چه شرکت بی ای تی پارس اظهار می دارد این امر به دلیل کاهش عوارض قانونی در سال 1396 نسبت به سال 1395 بوده، از آنجا که برای اثبات وقوع قیمت گذاری تهاجمی یا دامپینگ نیاز به ارائه اسناد مثبته دال بر عرضه کالا به قیمت کمتر از قیمت تمام شده آن و یا با قیمتی کمتر از عرضه همان کالا در سایر بازارها می باشد، و نظر به اینکه شرکت طرف شکایت (شرکت بی ای تی پارس) با سرمایه گذاری شرکت خارجی تأسیس و مواد اولیه وارداتی مورد نیاز خود را از شرکت مادر تهیه می نماید، مقرر شد:

با عنايت به مكفي نبودن مستندات و شواهد حسابرسي و حسابداري پيرامون زواياي مختلف موضوع،  مقرر شد براي اثبات ادعاي شاكي، كارشناسان مستقل و بيطرف با همكاري مركز ملي رقابت، موضوع را بررسي و نتيجه را براي اتخاذ تصميم به شورا اعلام نمايند.