دستور جلسه: بررسی بازار صنعت آلومینیوم

سیصد و شانزدهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/09/13 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

به استناد بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر گردید کلیه شرکت های تولید آلومینیوم شامل شرکت های المهدی، ایرالکو و هرمزال موظف هستند تا عرضه محصولات خود را در داخل کشور صرفاً از طریق بورس کالا و در مقادیر متناسب با تقاضای خریداران (براساس پیشنهادات بورس کالا) انجام دهند و کلاً عرضه این کالا در داخل کشور منوط به عرضه از طریق بورس کالا خواهد بود.

شما اینجا هستید: صفحه نخست شورای رقابت مصوبات و صورتجلسات شورا

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254