منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: بررسی بازار صنعت آلومینیوم

سیصد و شانزدهمین جلسه شورای رقابت مورخ 1396/09/13 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

به استناد بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر گردید کلیه شرکت های تولید آلومینیوم شامل شرکت های المهدی، ایرالکو و هرمزال موظف هستند تا عرضه محصولات خود را در داخل کشور صرفاً از طریق بورس کالا و در مقادیر متناسب با تقاضای خریداران (براساس پیشنهادات بورس کالا) انجام دهند و کلاً عرضه این کالا در داخل کشور منوط به عرضه از طریق بورس کالا خواهد بود.

logo-samandehi