منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه:

1-ادامه بررسی شکایت از دانشگاه علمی و کاربردی وزارت علوم ،تحقیقات  و فناوری در خصوص درخواست صدور مجوز تأسیس موسسه آموزش عالی آزاد تحت نظارت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
2- ادامه بررسی بازار محصولات پتروشیمی؛

دویست هشتاد و نهمین جلسه شورای رقابت مورخ1396/02/04 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

  1. پیرو دستور العمل تنظیم بازار پتروشیمی موضوع مصوبه 263 شورای رقابت مورخ 1395/06/29، کارگروه مربوطه در ادامه فعالیت خود مطابق با مصوبه شورا، با بررسی پیشنهادات واصله مبنی بر ضرورت اصلاح برخی مواد مصوبه موارد پیشنهادی خود را برای اصلاح دستورالعمل به شورای رقابت ارائه نمود.

شورا با دعوت از اعضای کارگروه و برخی شرکت های پتروشیمی که مشکلاتی را در اجرای دستورالعمل مطرح کرده بودند و استماع توضیحات کارشناسی مرکز ملی رقابت  در این جلسه بررسی موارد پیشنهادی کارگروه را ادامه داده و تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:

  • در صورت عرضه ی محصولات پتروشیمی حداکثر تا 120 درصد کف اعلام شده وعدم فروش حداقل 70 درصد کف عرضه ی اعلامی طی سه عرضه متوالی، شرکت بورس بنا به تقاضای عرضه کننده، ابتدا مچینگ و سپس عرضه را به غیر بهین یابی تغییر خواهد داد. در صورت انتخاب 3 درصد کاهش قیمت یا فروش اعتباری به میزان کالای فروش نرفته در سه نوبت گذشته عرضه کننده مجاز به فروش خارج از بورس می باشد. این مصوبه تا پایان شهریور اجرا می گردد و پس از ارائه گزارش کارگروه در شورا تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
  • کالاهایی که به تشخیص کارگروه انحصاری نمی باشند با تأیید شورای رقابت مشمول این دستور العمل نخواهند بود.
  1. با توجه به انصراف آقای وحید دهقان در خصوص شکایت از ایران خودرو طی لایحه دفاعیه شماره 64/96/13 مورخ 1396/01/19؛ شورا با خروج این شکایت از بررسی مرکز ملی رقابت موافقت نمود.
  2. با توجه به اعلام عدم تمایل به رسیدگی شکایت آقای محمد یارمحمد از اداره اماکن نیروی انتظامی در امر صدور مجوز مغازه پنچر گیری، شورای رقابت با خروج این شکایت از دستور بررسی موافقت نمود.