دستور جلسه:

-    بررسی شکایت شرکت منطقه ویژه اقتصادی مهران از شرکت منطقه ویژه آتیه ساز صنعت مهران
-    ادامه رسیدگی به پرونده سهام پالایشگاه بید بلند2
-ا   ادامه بررسی شرایط و آئین نامه صدور مجوز احداث داروخانه

 

دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای رقابت مورخ 1395/12/02 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:


ادامه بررسی شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری پروژه احداث پالایشگاه گاز بید بلند(2) به شرکت پتروشیمی خلیج فارس:
ابتدا پاسخ رسمی واصله از وزارت نفت به شماره 766 مورخ 06/11/1395 در خصوص دخالت در واگذاری و قیمت گذاری خوراک پالایشگاه مذکور مطرح گردید. سپس جمع بندی زیر مورد توافق اعضای شورا واقع گردید:
الف- در خصوص واگذاری اولیه طرح احداث پالایشگاه بید بلند(2) و مشارکت بانک صادرات ایران، از آنجا که این امر به استناد ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و توسط سازمان خصوصی سازی صورت گرفته است، مرجع رسیدگی به موضوع هیئت واگذاری بوده و در صلاحیت رسیدگی شورای رقابت نمی باشد.
ب- در خصوص واگذاری شرکت سپهر بید بلند به شرکت پتروشیمی خلیج فارس از آنجا که طبق اظهار وزارت نفت طی نامه فوق الاشاره، این امر بین دو شرکت مستقل صورت گرفته و وزارت نفت نقش مستقیمی در معامله نداشته است، لازم است با دعوت از دو شخصیت حقوقی مذکور در جلسه شورای رقابت نظرات دو طرف استماع گردد.
ج- در خصوص نرخ گذاری خوراک پالایشگاه که توسط وزارت نفت صورت گرفته است، از حیث انحصاری بودن عرضۀ خوراک پالایشگاه مذکور، این امر می تواند از مصادیق موضوع بند (5 ) ماده 58 باشد و لذا جهت بررسی دقیق تر مبانی قانونی آن، مرکز ملی رقابت موظف گردید موضوع را بررسی و گزارش لازم را در این زمینه به شورا ارائه نماید.

 بررسی شکایت شرکت منطقه ویژه اقتصادی مهران از شرکت منطقه ویژه آتیه ساز صنعت مهران:
پیرو شکایت شرکت منطقه ویژه اقتصادی مهران به وکالت آقای محمد حسین خیری به طرفیت شرکت منطقه ویژه اقتصادی آتیه ساز صنعت مهران، شاکی در شکایت خود عنوان نموده است "شرکت منطقه ویژه اقتصادی مهران با هدف ایجاد و راه اندازی و اداره منطقه ویژه اقتصادی، ایجاد نمایشگاه و امور خدماتی، صادرات و واردات و ایجاد مراکز آموزشی مطابق ماده 2 اساسنامه تشکیل و در تاریخ 08/09/1393 تحت عنوان شرکت سهامی خاص منطقه ویژه اقتصادی مهران به شماره ثبت 5904 با مشارکت شرکت تعاونی توسعه و عمران ایلام و سازمان همیاری شهرداری استان ایلام به عنوان سهامداران (به ترتیب 80 درصد و 20 درصد) و پس از تشریفات قانونی ثبت گردید. به موجب تصمیم هیأت مدیره شرکت، به مدیریت عاملی جناب آقای طاووس نژاد پایان داده شد؛ ایشان متعاقب خروج از شرکت مبادرت به تشکیل و ثبت شرکت منطقه ویژه اقتصادی آتیه ساز صنعت با اساسنامه ای مشابه اساسنامه شرکت موکل اقدام  و با تأسیس شعبه شروع به فعالیت می نماید؛ این فعالیت موجب سردرگمی و دلسردی مردم، سرمایه گذاران و سهامداران شده و لطمه جدی به شرکت منطقه ویژه اقتصادی مهران وارد کرده است. همچنین آقای خالق منصوری که یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت منطقه ویژه اقتصادی مهران می باشد همزمان در شرکت مشتکی عنه نیز دارای سمت است که این امر برخلاف ماده 46 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد، علیهذا فعل شرکت مشتکی عنه موضوع بند 20 ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم اخلال در رقابت محسوب می گردد و به استناد بند 2 ماده 45 قانون یاد شده مبنی بر وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب (که با فعالیت شرکت مشتکی عنه تحقق یافته) منجر به اخلال در رقابت گردیده است؛ همچنین فعالیت این شرکت در راستای بند ح ماده 45 قانون مذکور مبنی بر ترغیب و تحریک جهت انجام عملیاتی که به ضرر شرکت شاکی می باشد موجب شده فعالیت شرکت در آستانه تعطیلی قرار بگیرد؛ ضمن تقدیم شکایت و ضمائم پیوست تقاضای برخورد قانونی مطابق بندهای ماده 61، 79، 45، 46 و 47 تقاضای دستور مبنی بر فسخ هر نوع قرارداد منعقده و توقف عملیات ضدرقابتی و دستور به عدم تکرار آن و اطلاع رسانی در جهت شفافیت موضوع و همچنین عزل آقای خالق منصوری مورد استدعاست." شرکت مشتکی عنه در مقام دفاع عنوان نمود شرکت منطقه ویژه اقتصادی مهران در تاریخ 08/09/1390 به موجب تفاهم نامه ای فی مابین سازمان همیاری شهرداری ایلام و شرکت توسعه عمران ایلام ایجاد شده تا متولی اراضی باشد که سابقا ملی بوده و در اختیار این شرکت قرار می گیرد؛ به دلیل عدم تأمین منابع مالی لازم توسط این شرکت تعهدات ناشی از تفاهم نامه در اکثر قریب به اتفاق موارد انجام نشده است. لذا طی ابلاغ مورخ 9/6/94 استاندار ایلام تفاهم نامه منعقده به طور یکجانبه فسخ و اساساً فعالیت شرکت شاکی به لحاظ قانونی منتفی شد. با تصمیم مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری ایلام، شرکت منطقه ویژه اقتصادی آتیه ساز صنعت مهران که در تاریخ 18/07/1394 به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه سازمان همیاری شهرداری ایلام تأسیس و برای انجام امور محوله به شرکت شاکی جایگزین آن شد؛ ضمناً هیچگونه مشابهتی در خصوص مفاد اساسنامه دو شرکت و تابلوی منصوبه شرکت مشتکی عنه با تابلوی فعالیت شرکت شاکی وجود ندارد و حضور اعضای هیأت مدیره یکسان در هیأت مدیره شاکی و مشتکی عنه خلاف واقع است. آقای طاووس نژاد نیز پیش از این به مدت 7 ماه مدیرعامل شرکت شاکی بوده و با تصمیم هیأت مدیره عزل شده است، و با حکم استاندار ایلام و مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری به عنوان مدیرعامل شرکت جدیدالتأسیس مأمور توسعه زیرساخت ها و مدیریت منطقه ویژه اقتصادی مهران شده است.
علیهذا با توجه به مفاد شکایت تنظیمی و لوایح واصله و با بررسی مستندات، گزارش‌ها و آراء محاکم قضایی در پرونده، شورای رقابت موضوع شکایت را خارج از مباحث فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داد و خود را صالح به رسیدگی به موضوع شکایت ندانست.

در خصوص مجوز داروخانه:

به استناد ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است» و بر اساس بند 1 ماده 58 این قانون "تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی "از وظایف و اختیارات این شورا است. از منظر اقتصادی و تعریف محدوده بازار، رقابت هر داروخانه معمولا جغرافیایی است و لذا انحصار و رقابت در هر محدوده جغرافیایی تعریف می‌شود. در خصوص موضوع پرونده حاضر، عمل به مواد 4 و 15 آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه مصوب 1393 جهت صدور مجوز تاسیس داروخانه‌ها باعث ممانعت و مشکل کردن ورود بنگاه‌های جدید به بازار می‌شود. از سوی دیگر با عنایت به آنکه این محدودیت‌ها با منطق اشباع بازار به دلیل حفظ وضعیت و سود انحصاری بنگاه‌های موجود وضع شده است، به استناد تبصره (2) ماده (7) قانون، اخلال در رقابت به استناد رویه ضدرقابتی تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مواد(1)، (6)،(7) اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده شد. بنابر موارد فوق:

    به منظور ممانعت از بروز وضعیت انحصاری و رویه ضدرقابتی با استناد به بند 3 ماده 61 قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به توقف رویه ضدرقابتی موضوع مواد 4 و 15 آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب 1393 که به منزله عدم پذیرش درخواست مجوز بدلیل اشباع بازار می‌باشد اقدام و مراتب را به کلیه نهادهای ذیربط و مجری این آیین‌نامه اعلام نماید.
    دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ضمن توقف رویه ضد رقابتی موضوع مواد 4 و 15 آئین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب 1393 که به منزله عدم پذیرش درخواست مجوز بدلیل اشباع بازار می باشد، درخواست صدور مجوز شاکی را در چارچوب سایر مواد آئین نامه مذکور بررسی و اقدام لازم بعمل آورد.

شما اینجا هستید: صفحه نخست شورای رقابت مصوبات و صورتجلسات شورا

تماس با شورا و مرکز ملی رقابت

آدرس: شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان زرافشان شمالی، ساختمان شماره 75
کدپستی: 1467873313
تلفن: 88369547 - 88088432
فكس: 88369254