منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: رسیدگی به پرونده شکایات خانم الهه شریف به وکالت از شرکت سهامی پنتاکس و  اتحادیه صنف فروشندگان ماشین آلات و لوازم یدکی کشاورزی صنعتی استان تهران از شرکت بازرگانی نیک نام پارس آراد در رابطه پمپ های آب مورگن؛


- رسیدگی به پرونده شکایت آقای فرید نعامی در رابطه با مجوز کسب و کار نانوایی

جلسه دویست و هفتاد و نه شورای رقابت مورخ 1395/11/11 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

 "با عنایت به مستندات پرونده، و با توجه به اینکه مقنن به موجب جزء (1) بند (هـ) ماده (45) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی را که کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاصی نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد، ممنوع دانسته و علیرغم درخواست کتبی شورا مبنی بر ارائه مستندات اثبات کننده کشور محل ساخت این پمپ morgen (کشور آلمان) و عدم ارائه مستندات مربوطه از سوی مشتکی عنه، لذا رویه ضد رقابتی موضوع جزء مذکور یاد شده (اظهارت گمراه کننده) به اتفاق آرا احراز و ومقرر گردید.
علیهذا:
1.    مستنداً به بند "1 ماده 58"، "ماده 60" و"ماده62" قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از آنجا که پمپ های مورد نظر ساخت آلمان نیست، مشتکی عنه موظف است به موجب جزء 3 ماده 61 قانون،  عبارت "ساخت آلمان" را از کلیه کالاهای توزیع شده و فروش نرفته خود در کشور را حذف کند و نام سازنده واقعی و کشور مربوط را با نظارت اتحادیه مربوط بجای آن بر روی کالاهای یاد شده درج نماید.
2.    به منظور رفع شبهه و شفافیت بیشتر در بازار با استناد به جزء 4 ماده 61 قانون، مراتب توسط مرکز ملی رقابت به اطلاع عموم رسانده ‌شود.
3.    با توجه به تأثیرات سوء اقدام شرکت نیک نام پارس آراد و اخلال در بازار، به استناد بند 12ماده 61 قانون و آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه‌های ضد رقابتی (مصوب 10/11/1389)، این شرکت به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ یک میلیارد و شصت و هشت میلیون ریال محکوم می گردد.
این تصمیم ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون است."


-    در خصوص ادعای آقای فرید نعامی مبنی بر عدم صدور مجوز نانوایی برای پخت دو نوع نان، رأی شورا بدین شرح اعلام می گردد، با توجه به نامه شماره 7773/06 مورخ 23/02/1394 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان که متراژ محل واحد صنفی ایشان 65  متر مربع اعلام شده است و با عنایت شرایط صدور مجوز مندرج در گزارش ششم دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز¬های کسب و کار  که حداقل متراژ برای  مجتمع نان سنتی برای دو نوع پخت 90 مترمربع اعلام شده  است، لذا درخواست نامبرده فاقد شرایط لازم برای صدور مجوز دو نوع پخت است و درخواست ایشان قابلیت رسیدگی ذیل تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل 44 قانون اساسی را ندارد.
-    همچنین شکایت ایشان از مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت (آقایان گل گواهی و فرهنگ دوست)، مبنی بر ¬عدم رسیدگی به شکایت ایشان از سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خوزستان از شمول صلاحیت شورای رقابت خارج بوده و نامبرده می¬تواند شکایت خود را در مراجع ذی¬صلاح طرح نماید.