منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: بررسی شکایت آقای حسین ماکویی از انجمن امور صنفی شرکت ها و موسسات مسافربری در رابطه با صدور مجوز حمل و نقل

دویست و هفتاد و ششمین جلسه شورای رقابت مورخ 1395/10/20 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:


 با عنایت به اینکه شاکی قصد دارد به عنوان دارنده اتوبوس با یکی از شرکت‌های مسافربری همکاری نماید و شرکت طرف شکایت به دلیل مسئولیت های خود، در قبول یا رد درخواست هر راننده برای سرویس دهی در خطوط مربوط به شرکت اختیار دارد و این شرکت عدم نیاز خود را به ارائه سرویس مورد نظر شاکی اعلام نموده است؛ فلذا قواعد تعیین شده در این خصوص از طرف شرکت مورد نظر بر او تحمیل خواهد شد. ضمن آنکه با توجه به پاسخ دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صدور مجوز نسبت به تأسیس شرکت مسافربری میسر بوده و برای اعطای سرویس خط نیازی به صدور مجوز نیست؛ فلذا با عنایت به اعلام نماینده انجمن امور صنفی شرکتها و مؤسسات مسافربری استان آذربایجان غربی مبنی بر آمادگی برای تسهیل فعالیت شاکی در چارچوب ضوابط اعلامی، موضوع، مشمول ماده 7 اصلاحی قانون اصلاح مواد 1، 6و7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی باشد و شورای رقابت هیچ گونه رویه ضد رقابتی را در این زمینه احراز ننموده و رد شکایت شاکی را اعلام می‌دارد.