منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

دستور جلسه: پاسخ درمورد آبونمان شرکت مخابرات ، پاسخ درمورد حوزه اختیارات شورا در مناطق آزاد ،ارائه گزارش دستورالعمل قیمت نیرو، ارائه گزارش دستورالعمل راه آهن، بررسی نامه سازمان بازرسی کل کشور و  ادامه بررسی دستورجلسات گذشته  مطرح شده در شورا  (با حضور آقای دکتر معمار نژاد ، رئیس کل  گمرک ایران و نائب رئیس سابق شورای رقابت).

یکصد و چهل و سومین جلسه شورای رقابت مورخ 1391/12/06 برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:
پیرو مصوبه  131   (یکصد و سی و یک ) شورا مورخ  1391/08/28 در خصوص بررسی و اتخاذ تصمیمات مناسب در مورد بهای خودرو در بازار،  و با عنایت به توضیحات مدیران خودروساز ان داخلی در جلسه 135روز یکشنبه مورخ
  1391/10/03مقرر گردید   به خودروسازان کشور ابلاغ شود ظرف مدت هفت روز، اطلاعات، ادله و توضیحات خود را در خصوص بهای مناسب برای محصولات خویش اعلام نمایند تا متعاقباً شورا  دستورالعمل تعیین بهای خودرو را با استناد   به بند 5 ماده 58 قانون مورد بررسی و تصویب نماید.
در صورت عدم پاسخ مناسب خودروسازان ظرف فرصت فوق الذکر ، تصمیمات مقتضی توسط شورا اتخاذ خواهد گردید.