منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و هفتاد سوم (573) شورای رقابت مورخ 1402/03/09 برگزار شد.

موضوع اول: قیمت خودروهای چانگان CS35 پلاس تیپ 2 و CS35 پلاس تیپ 3

با عنایت به بند 3-1 ماده 3 دستورالعمل شماره 543 شورای رقابت مورخ 1401/11/11، قیمت دو خودروی چانگان CS35 پلاس تیپ 2 و CS35 پلاس تیپ 3 موضوع نامه 610/1/370/م مورخ 1402/03/09 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در جلسه شورا بررسی و با اکثریت آراء تصویب گردید.


شایان ذکر است:
1. قیمت های اعلامی مربوط به اولین محموله وارداتی شرکت مزبور بوده و قیمت محموله های وارداتی بعد، بر اساس مستندات و نرخ ارز مورد عمل برآورد و متعاقباً اعلام خواهد شد.
2. ذکر این نکته ضروری است که سایر هزینه ها شامل: عوارض قانونی شماره گذاری، مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، هزینه اسقاط ، حمل تا شبکه توزیع، کمیسیون فروش و سایر عوارض قانونی که در قیمت پایه لحاظ نگردیده، قابل اعمال به قیمت های مندرج در جدول ذیل می باشد.نام خودرو نرخ فروش درب انبار وارد کننده (دستگاه) ریال
چانگان CS35 پلاس تیپ 2 8،496،288،883
چانگان CS35 پلاس تیپ 3 9،044،708،722


موضوع دوم: شکایت آقای رضا امینی فرد از شرکت جی تی آی پارسیان مبنی بر انحصار در فروش و توزیع سیگار

در خصوص شکایت آقای رضا امینی فرد (شاکی) به طرفیت شرکت جی تی آی پارسیان (مشتکی عنه)، طی شکواییه شماره ثبتی 17/01/232و مورخ 1401/02/24 مبنی بر انحصار در فروش و توزیع سیگار، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء با توجه به مفاد پرونده و اظهارات طرفین و وزارت صمت بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند:
- به استناد ماده 34 دستورالعمل تولید کالای دخانی، تولیدکننده موظف است کالای تولیدی خود را از طریق شبکه مجاز (دارندگان مجوز توزیع) عرضه نموده و بنا به اعلام وزارت صمت، " بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه، فروش کالای دخانی از تولیدکننده به عاملان توزیع کنندگان استانی امکان پذیر نیست" و همچنین شاکی دلایل و مدارکی که نشان از تخلف مشتکی عنه در توزیع محصولات تولیدی خود بوده و در صلاحیت رسیدگی شورای رقابت باشد به این شورا ارائه ننموده اند. در نهایت با عنایت به اینکه درخواست شاکی مشمول تعریف مجوز کسب و کار موضوع ماده (21) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نمی باشد و در نتیجه از شمول تبصره (2) ماده (7) قانون مذکور در خصوص استنکاف از صدور مجوز کسب و کار خارج می‌گردد لذا موضوع در صلاحیت شورای رقابت قرار نمی گیرد و بر این اساس اکثریت اعضای شورا تصمیم به رد شکایت شاکی اتخاذ نمودند. مع الوصف با توجه به مفاد شکایت شاکی و مباحث مطروحه در جلسه به مرکز ملی رقابت ماموریت داده می شود که نسبت به وضعیت انحصاری یا مسلط مشتکی عنه بررسی و گزارش لازم در راستای بند (5) ماده (58) قانون و تنظیم دستورالعمل مربوط به شورا ارائه نمایند و پرونده در این خصوص مفتوح می باشد.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشد.