منو

مصوبات جلسات

جلسه پانصد و چهل و هشتم شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ برگزار شد.

موضوع: تخلفات گران فروشی، تبلیغات غیرواقعی، تقلب و عدم صدور فاکتور در اجرای قراردادهای واردات و فروش تعدادی از وسایل و تجهیزات پزشکی منعقده با شکات

در خصوص شکایات بیست و یک فرد از شرکت یگانه طب پارس دایر بر تخلفات گران فروشی، تبلیغات غیرواقعی، تقلب و عدم صدور فاکتور در اجرای قراردادهای واردات و فروش تعدادی از وسایل و تجهیزات پزشکی منعقده با شکات؛ شورای رقابت با توجه به مفاد گزارش پرونده تشکیل و رسیدگی شده در سازمان تعزیرات حکومتی، اظهارات و ادعای شکات و دفاعیات مشتکی عنه، تحقیقات و مستندات پرونده، گزارش کارشناسی مرکز ملی رقابت و محتوای مذاکرات و تحقیق بعمل آمده در جلسه رسیدگی، به شرح ذیل مبادرت به صدور و اعلام رأی می نماید:
با مراجعه به محتویات پرونده ارجاعی از سازمان تعزیرات حکومتی ملاحظه می گردد که محور اصلی موضوع شکایات مطروحه انتساب تخلف گرانفروشی به مشتکی عنه در فرآیند واردات و فروش دستگاه های پزشکی به شکات می باشد، لذا از حیث تشخیص موضوع و تطبیق بر مواد قانونی فصل نهم از قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ناظر بر صلاحیت شورای رقابت در رسیدگی به رویه های ضد رقابتی، تخلفات گرانفروشی و عدم صدور فاکتور از شمول صلاحیت ذاتی شورای رقابت خروج موضوعی دارد. در مورد دیگر ادعای شکات مبنی بر انتساب تخلفات تقلب، عدم کارایی و تبلیغات غیرواقعی، موارد انتسابی مجموعاً قابل رسیدگی تحت چارچوب بندهای ذیل جزء ه‍ (اظهارات گمراه کننده) از ماده (45) و مشمول صلاحیت شورا می باشند.
در خصوص تخلفات اخیرالذکر با بررسی نظریه هیأت سه نفره کارشناسان، اولاً تطابق کالاهای فروخته شده به شاکیان به قراردادهای منعقده و اسناد گمرکی در مورد کشور سازنده وجود نداشته است (برای دستگاه های کرایولیپولیز و ای لایت در قراردادها چین/ اسپانیا قید شده در حالیکه فقط چین صحیح و نام شرکت که نیوگل/ hscs ذکر شده که فقط نیوگل صحیح است) و ثانیاً، در مورد بررسی کیفیت دستگاه های بفروش رسیده با توجه به قراردادهای هر یک از شکات که مجموعاً شامل سه نوع مختلف از دستگاه های بفروش رفته است، در رابطه با سلامت و ایمن بودن و همچنین کیفیت عملکرد این دستگاه ها و داشتن گواهینامه های کیفیت FDA و CE که به ترتیب ناظر بر بر بررسی میزان ایمنی دستگاه و نحوه عملکرد مورد ادعا می باشند، هر سه دستگاه دارای علامت تأیید کیفیت ایمنی اتحادیه اروپا یعنی CE را داشته اند اما بر خلاف آنچه در بروشورهای تبلیغاتی شرکت یگانه طب پارس ادعا شده هیچیک از این دستگاه ها استاندارد FDA را نداشته اند که البته در رابطه با دستگاه ردیف 3 علیرغم داشتن علامت CE بر روی دستگاه اما رونوشت گواهینامه مربوطه از طرف مشتکی عنه ارائه نشده و در عوض رونوشت مدارک دیگری ارایه شده و هیأت کارشناسان نهایتاً موفق به تأیید مدارک ارائه شده نگردیده است.
از طرف دیگر، تعدادی از شکات نیز درشکواییه های تقدیمی مدعی شده اند دستگاه ها فاقد کارایی مذکور در تبلیغات بوده اند، هنگام ارائه فاکتور و قرارداد خرید ذکر شده بوده که دستگاه چینی و تحت لیسانس اسپانیا است در حالیکه صرفاً ساخت شرکت چینی بوده است. در مورد استفاده از دستگاه لاغری، ضمن اینکه فاقد کارایی و عملکرد مقرر جهت تحقق نتایج مورد انتظار بوده است، مراجعان دچار سوختگی درجه 2، ایجاد عوارض بالینی و تاول های پوستی شده اند که منجر به طرح شکایت از ناحیه آنها و پزشک خریدار مجبور به استرداد هزینه و پرداخت دیه و جبران خسارت ضرر و زیان گردیده که باعث لطمه به حیثیت شغلی و تبعات زیانبار به شهرت پزشکی ایشان شده است. همینطور عدم ارائه خدمات پس از فروش، مغایرت شکل ظاهری با مشخصات مندرج در کاتالوگ، خرابی برخی از اجزا از روز اول، معرفی دستگاههای استوک (stock) یا کارکرده و دست دوم به جای دستگاه نو و عدم تحویل دستگاه بطور آکبند مورد ادعای تعدادی دیگر از شاکیان بوده است. برخی دیگر از شکات اظهار داشته بودند که مشتکی عنه در معرفی دستگاه مورد قرارداد مدعی شده بود که دستگاه طی یک تا سه جلسه موهای زائد بدن را از بین می برد اما بعد از شروع به کار از کارایی برخوردار نبوده و طی مراجعات گفته شد که انرژی دستگاه را بالاتر ببریم که نتیجه مطلوب نداشته و گاهی منجر به سوختگی مراجعین می شد. نظر به مراتب و جهات مقرر در نظریه هیأت کارشناسی (به شرح پیش گفته) و مدعیات شکات در خصوص تبلیغات غیر واقعی، اظهارات گمراه کننده و عدم کارایی که مشتکی عنه در رد آنها دلایل و مستندات و دفاع مؤثری را ارایه ننموده و جمیعاً تشکیل دهنده شواهد، قرائن و اماراتی مبنی بر ارتکاب رویه ضد رقابتی اظهارات گمراه کننده (موضوع جزء (ه‍) از ماده (45) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی)، از ناحیه مشتکی عنه از طریق نقض ممنوعیت های ضد رقابتی موضوع بندهای یک و سه از این جزء، می باشند.
لذا شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین و مستند به اختیار مقرر در صدر ماده (61) از قانون اشعاری و بند (12) ذیل آن و نیز مستنداً به تصویب نامه هیأت وزیران (مورخ 18/08/1398، به شماره 802794 ت 56393 ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 72، 73، 76 و 78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) مشتکی عنه (شرکت یگانه طب پارس) را به دلیل ارتکاب رویه ضد رقابتی اظهارات گمراه کننده موضوع اجزاء یک و سه از بند (ه‍) از ماده (45) قانون اشعاری به پرداخت جریمه نقدی معادل دو میلیارد و نهصد و نود و دو میلیون ریال (2992000000 ) در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور) محکوم می نماید.
تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.
ضمناً با توجه به اینکه موضوع جنبه عمومی دارد، مقرر شد که تصمیم شورا به استناد تبصره ماده 66 قانون مذکور از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر شود.