منو

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و هشتاد و چهار شورای رقابت مورخ 1401/02/05 برگزار شد.

- موضوع اول: بررسی درخواست شرکت فرابورس ایران از شورای رقابت در خصوص وضعیت سهم بازار شرکت پیشگامان فن¬آوری و دانش آرامیس (تپسی) از تاکسی¬های اینترنتی

اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصمیم گرفتند که مرکز ملی رقابت موضوع را کاملا بررسی نموده و گزارش لازم مبنی بر اطلاعات کافی جهت اتخاذ تصمیم شورا در اسرع وقت ارائه نماید.

- موضوع دوم: بررسی گزارش تعیین نرخ سرویس¬های جانبی شرکت¬های پتروشیمی فجر و مبین در سال 1400 براساس مصوبه 479 شورای رقابت بررسی دستورالعمل و رویه¬های داخلی شورای رقابت

در خصوص موضوع ضرورت بازنگری مصوبه شماره 479 شورای رقابت مورخ 29/06/1400 با عنایت به تحولات اقتصادی ایجاد شده، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء مقرر نمودند طی نامه¬ای موارد ذیل به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ گردد:
1- اجرای دستورالعمل مارالذکر به منظور بررسی¬های مجدد کارشناسی و تطبیق موضوع با شرایط موجود معلق گردد.
2- رییس شورای رقابت مراتب را فوراً به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید.
3- بررسی کارشناسی موضوع به کارگروه تخصصی شورا ارجاع گردد و ظرف مهلت یک¬ماه نسبت به ارائه گزارش به شورای رقابت اقدام لازم صورت پذیرد. همچنین، شورای رقابت تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به ما نحن فیه تصمیم مقتضی و نهایی صادر نماید.