منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و هفتاد و هفت شورای رقابت مورخ 1400/06/15 برگزار شد.
موضوع جلسه: صدور مجوز

شکایت آقای دکتر علیرضا متولی مدیرعامل شرکت طب صنعت پارس‌ری و آقای دکتر مجید رمضانی مدیرعامل شرکت آرمان زیست اشتهارد به طرفیت معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت. با توجه به اینکه شکات قبلا مجوز فعالیت داشته‌اند و شرایطی که در پایگاه مقررات زدایی مربوط به سال 1388 بارگذاری شده را نیز داشته‌ و اکنون هم آن شرایط را دارند که بر اساس همین شرایط، به آنها مجوز داده شده است و از طرفی با عنایت به اینکه تا کنون مقرراتی خلاف آن به تصویب نرسیده و در پایگاه بارگذاری نشده است طبعاً تا زمان تصویب مقررات مغایر از مجرای قانونی، باید صدور مجوز برای آنها تداوم یابد. با این استدلال، اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء اقدام وزارت یاد شده را مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده 45 قانون و تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص دادند و بر اساس بند 3 ماده 61 دستور به توقف رویه ضدرقابتی صادر نمودند. بدیهی است چنانچه متقاضیان، مرتکب هر گونه تخلفی از مقررات صنفی شده باشند طبق مقررات مربوط با آنها رفتار خواهد شد.