منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و چهل و شش شورای رقابت مورخ 1399/10/06 برگزار شد.
موضوع اول: امتناع از صدور مجوز دفتر پیشخوان دولت
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

شکایت آقای حسین کاروان به شماره 201/99/17 مورخ 27/02/1399 به طرفیت اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی با موضوع امتناع از صدور مجوز دفتر پیشخوان دولت مورد رسیدگی قرار گرفت. با توجه به اینکه طبق مقررات پایگاه، شاکی شرایط مندرج در پایگاه را ندارد، مستنداً به ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 2 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، اعضای شورا به اتفاق آرا تصمیم بر عدم صلاحیت ذاتی و قانونی شورا در رسیدگی به شکایت مطروحه اتخاذ نمودند.

موضوع دوم : عدم پذیرش هزینه کسری ضایعات و دزدبری فروشگاه‌های زنجیره ای به شماره 965/99/10 مورخ 15/6/1399

درخواست ریاست هیئت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با موضوع عدم پذیرش هزینه کسری ضایعات و دزدبری فروشگاه‌های زنجیره ای به شماره 965/99/10 مورخ 15/6/1399 مورد رسیدگی قرار گرفت. با توجه به اینکه شاکی در شکواییه خود اعلام نموده که این فروشگاه ها با مشکل ضایعات مواجه و عملاً در مورد میزان این ضایعات از جانب مراجع رسمی اظهار نظری به عمل نیامده است این موضوع موجب اشکال و ایراد و عدم پذیرش هزینه‌های مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. درخواست پذیرش این هزینه ها از سوی سازمان امور مالیاتی را داشته است. شورای رقابت پس از بحث و رسیدگی به اتفاق آرا مقرر نمودند با توجه به محتویات پرونده و خواسته شاکی و با عنایت به صلاحیت‌های مصرح شورای رقابت در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و عدم انطباق خواسته شاکی با موارد مصرح در قانون فوق الاشاره این مورد از زمره صلاحیت‌های شورای رقابت خارج می باشد.

موضوع سوم : عدم صدور مجوز احداث مرکز رادیولوژی

شکایت آقای مرتضی بابایی از آقای محمد سعید صبرایین به شماره 1639/99/17 مورخ 25/9/1399 با موضوع عدم صدور مجوز احداث مرکز رادیولوژی مورد رسیدگی قرار گرفت. شاکی در شکواییه خود بیان داشته است که متقاضی اخذ مجوز تاسیس موسسه رادیولوژی برابر دستورالعمل های وزارت بهداشت بوده و اقدام به معرفی محل جهت سیر مراحل قانونی به دانشگاه علوم پزشکی نموده کارشناس دانشگاه محل نصب دستگاه ها و چیدمان بخش رادیولوژی و سونوگرافی جهت اخذ مجوزهای قانونی را مورد تأیید قرار داده است ولی بحث مسکونی بودن ساختمان را مطرح نمود درحالیکه در ساختمان مبحوث عنه پزشکان دیگری مستقر و در حال فعالیت هستند و در همان محل به موسسات دیگری در محل مسکونی مجوز تاسیس اعطا گردیده است و در نهایت از شخص کارشناس شکایت نموده است. اعضای شورای رقابت پس از بحث و بررسی در این زمینه، به اتفاق آراء مقرر نمودند شکایت شاکی به لحاظ شکلی واجد اشکال است و قطع نظر از صحت و سقم قضیه، شکایت شاکی متوجه مشتکی عنه نیست و موضوع مشمول تبصره 2 ماده 7 قانون نمی‌باشد.