منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و چهل و سه و چهار شورای رقابت مورخ 1399/09/22 برگزار شد.
موضوع جلسه: اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات اصلاحی دستورالعمل تنظیم بازار و قیمت خودرو
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

به‌استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نظر به شرایط و التهابات موجود در بازار خودرو و در اجرای تدوین راهکارهای اجرایی مصوبه 442 شورا و در راستای برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش تولید خودرو حداقل به‌میزان 50 درصد طی یک دوره یک‌ساله از دیماه 1399 تا دیماه 1400، همچنین در جهت سوق دادن این بازار به سمت رقابتی‌شدن، شورای رقابت دستورالعمل زیر را با اکثریت آرای اعضای حاضر، تصویب نمود:

1- عملکرد تولید و عرضه انجام شده و همچنین برنامه افزایش عرضه کلیه خودروهای سواری تولیدی شرکت‌های خودروساز در چارچوب برنامه افزایش تولید به‌صورت ماهانه و به تفکیک هر یک ازخودروها حداکثر تا آخر آذر ماه 1399 توسط سازمان ایدرو به شورای رقابت منعکس می گردد.

2- پس از پایش عرضه یک ماهه خودروسازان (دی‌ماه 1399) در صورتی که عرضه خودروها بر اساس برنامه اعلامی محقق گردد، بر اساس فرمول و شرایط ذیل از شمول دستورالعمل‌های قبلی شورا خارج و قیمت‌ آنها بر اساس دستورالعمل زیر محاسبه خواهد شد:


4- پایش‌ها بصورت ادواری در دوره‌های سه ماهه بعدی نیز اعمال خواهند شد و به همان نسبت و بر همان مبنا، تعدیل لازم (طبق فرمول) صورت خواهد گرفت.

5- مبنای محاسبه قیمت برای خودروهایی که قرارداد آن با مشتریان قبل از دیماه سال 1399 منعقد شده است، همان دستورالعمل تنظیم قیمت قبلی شورای رقابت (روش Price-cap) خواهد بود.

6- میانگین قیمت بازار آزاد برای هر دوره سه ماهه توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و در اختیار مرکز ملی رقابت داده ‌شود.

7- سازمان گسترش و نوسازی موظف است هر سه ماه میزان درصد تحقیق برنامه افزایش تولید شرکت را به مرکز ملی رقابت گزارش دهد.

8- فرمول فوق پس از دو دوره سه ماهه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.