منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و چهل و دو شورای رقابت مورخ 1399/09/17 برگزار شد.
موضوع جلسه: بررسی بازار و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات اصلاحی دستورالعمل تنظیم بازار و قیمت خودرو
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

در خصوص موضوع بررسی بازار خودرو و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات اصلاحی دستورالعمل خودرو، اعضای شورای رقابت با توجه به کلیه توضیحات و اطلاعات ارائه شده توسط مرکز ملی رقابت و نمایندگان وزارت صنعت، معدن وتجارت مرکز پژوهش‌های مجلس، خودروسازان و صاحب‌نظران و کارشناسان این حوزه راجع به شرایط فعلی بازار خودرو و شرکت های خودروساز، شورای رقابت با لحاظ دسته بندی خودروهای عرضه شده در بازار به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1. خودروهای رقابتی: توسط حداقل سه شرکت چنانچه خودرو در یک کلاس، (بلحاظ فنی و ظاهری)، تولید و عرضه گردیده و با در نظر گرفتن تیراژ و محاسبه درجه تمرکز، توسط شورای رقابت بازار آن در وضعیت رقابتی تشخیش داده شود از شمول دستورالعمل تنظیم قیمت خارج خواهند شد.

2. خودروهای CKD: در صورتی که خودروهای CKD در دسته‌بندی اول جای نگیرند (رقیبی نداشته باشند)، از روش بنچ مارک، با نرخ ارز سنا بانک مرکزی قیمت‌گذاری می‌شوند و هزینه مبادله این نوع خودروها نیز حسب مورد با تشخیص شورا حداکثر تا سقف 15 درصد قابل محاسبه است.

3. خودروهای جدید: خودروهای جدیدی که در دسته‌بندی اول جای نگیرند (رقیبی نداشته باشند)، از روش کلینیک تجاری قیمت‌گذاری (خبرگان مستقل) با استفاده از اطلاعات قیمت‌های بنچ مارک، قیمت‌گذاری خواهند شد.

4. خودروهای اتحصاری: سایر خودروهایی که در وضعیت انحصاری قرار دارند (مشمول بندهای یک تا سه نیستند)، همچنان بر اساس دستور العمل شورای رقابت (روش قیمت‌گذاری Price-Cap) تعیین قیمت خواهند شد:
تبصره: برای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ و سال 1400، فرمول قیمت‌گذاری Price-Cap به طور کامل (با اعمال شاخص‌های تورم بخشی بانک مرکزی، بهره‌وری و کیفیت) اجرا شود.

5. همچنین مقرر شد چنانچه هر یک از خودروهای مشمول این دستورالعمل حداقل به میزان 20 درصد از میزان کل عرضه آن خودرو در مقاطع سه یا شش ماهه صادرات داشته باشند، قیمت صادراتی مربوطه با نظر شورای رقابت، مبنای تعیین قیمت آن خودرو در داخل قرار گیرد.