منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و چهل و پنج شورای رقابت مورخ 1399/10/01 برگزار شد.
موضوع جلسه: بررسی مسائل و مشکلات بازار نهاده‌های دامی و معدوم سازی جوجه های یک روزه
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

موضوع معدوم‌سازی جوجه‌های یکروزه براساس اطلاعیه انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه در تاریخ ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه سال 1399 مورد رسیدگی قرار گرفت و باعنایت به مفاد لایحه دفاعیه انجمن و همچنین اظهارات دبیر انجمن در جلسه شورا، مبنی بر اینکه با توجه به کاهش تقاضا برای جوجه های یکروزه (و به تبع کاهش تقاضای مرغ گوشتی در بازار)، هیأت مدیره انجمن تصمیم به کاهش جوجه ریزی و معدوم سازی جوجه های موجود به منظور جلوگیری از کاهش قیمت جوجه گوشتی گرفته است، اعضای شورای رقابت پس از شور با اکثریت آراء‌، این اقدام انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یک روزه را به عنوان یک اقدام هماهنگ، مصداق تبانی بین اشخاص به نحوی که نتیجه آن وفق بند 2 ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از طریق "محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار مصداق اخلال در رقابت دانست و به موجب بندهای 2 و 4 ماده 61 قانون دستور به "توقف طرفین توافق از ادامه رویه ضد رقابتی" و همچنین "اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار" را صادر نمود.