منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و سی و سه شورای رقابت مورخ 1399/06/22 برگزار شد.
موضوع جلسه:بررسی شکایت شرکت «پارسی‌مهر نامی ایرانیان» از شرکت «آرمان فناوری هوشمند آریا
تصمیم شورا به شرح ذیل می باشد:

در خصوص موضوع شکایت شرکت «پارسی‌مهر نامی ایرانیان» از شرکت «آرمان فناوری هوشمند آریا»؛ اعضای شورا باتفاق آرا مقرر نمودند با توجه به اینکه فعالیت و بازار مربوطه، یک کسب کار و پلاتفرم جدیدی است که با توجه به ابلاغیه شماره 102670/99 مورخ 04/05/1399 شورای عالی فضای مجازی، ابتدا در کارگروه مشترک فضای مجازی (که بصورت مشترک با نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی و مرکز ملی رقابت و خبرگان دیگر تشکیل می شود) بررسی و کارشناسی شود تا نظر کارشناسی کارگروه مذکور در جلسات آتی شورا طرح و در مورد آن اتخاذ تصمیم شود.