منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و بیست و شش شورای رقابت مورخ 1399/04/14 برگزار شد.
موضوع اول: شکایت شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان از شرکت تصفیه قند و شکر میبد و شرکت سهامی عام قند لرستان
تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

در خصوص موضوع شکایت شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان از شرکت تصفیه قند و شکر میبد و شرکت سهامی عام قند لرستان، اعضای شورابا اکثریت آرا، مقرر نمودند: لازم است از سازمان غذا و دارو استعلام شود که آیا دو شرکت قند میبد و لرستان، صلاحیت تولید شکر دارویی را داشته‌اند و آیا مشخصات، شرایط و استانداردهای تولید شکر دارویی را در فرآیند تولید خود مراعات نموده‌اند یا خیر؟

موضوع دوم: شکایت از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

در خصوص موضوع شکایت آقای محمد رضا کلاگر از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان، اعضای شورا با اکثریت آرا تصویب نمودند که اقدام انجام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان در زمینه واگذاری داروخانه واقع در کلینیک بدون رعایت اصول و موازین رقابتی مربوط به واگذاری این امتیاز، از مصادیق ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ( موضوع ممنوعیت هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود) می‌باشد و دستور به توقف رویه ضد رقابتی داده شد.