منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و بیست و پنج شورای رقابت مورخ 1399/04/07 برگزار شد.
موضوع اول:بررسی پیش‌نویس دستورالعمل تنظیم بازار لوبکات و اسلک‌وکس
تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

در خصوص پیش‌نویس دستورالعمل تنظیم بازار لوبکات و اسلک‌وکس اعضای شورا پس از بحث و بررسی مقرر نمودند مبنای تعیین قیمت اسلاک‌واکس بدون استفاده از مبنا قراردادن محصول واسط ( SW40) برای هر نوع محصول اسلاک‌واکس مستقیماً بر اساس قیمت داخلی لوبکات تعیین و ضرایب جداول مربوطه با همکاری انجمن و اتحادیه مربوطه اصلاح شود و پیشنهادات و اطلاعات تکمیلی به منظور تعیین شرایط دسترسی به بازار از سوی مرکز ملی رقابت ارائه شود تا ضمن تصویب جدول نهایی قیمت انواع اسلاک‌واکس، شرایط دسترسی به بازار اسلاک‌واکس نیز مورد تصویب نهایی قرار گیرد.

موضوع دوم: اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی اعمال دستورالعمل قیمت خودروهای جدید

به منظور تعیین روش قیمت‌گذاری خودروهای جدید، اعضای شورا باتفاق آراء تصویب نمودند که لازم است گزارشی مشتمل بر گزارش کارشناسی اجزای هزینه هر خودرو، مستند به صورت‌های مالی مورد تایید حسابرسان رسمی و متضمن قیمت اعلامی خودروساز و همچنین قیمت پیشنهادی مستخرج از کلینیک تجاری خودرو و درصورت امکان، قیمت خودرو مشابه در سایر کشورها توسط مرکز ملی رقابت تهیه و به شورای رقابت پیشنهاد شود تا در هرمورد برای تعیین قیمت خودروهای جدید اتخاذ تصمیم شود. همچنین پیشنهاد مزایده عمومی واصله از سوی شرکت ایران خودرو برای 17 دستگاه خودروی بنز (CBU) و 26 دستگاه خودروی پژو 508 و نیز 1476 دستگاه خودرو اسقاطی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت 9 رای از 11 رای حاضر، توسط اعضای شورا مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد کارشناس مرکز، از خودروهای اسقاطی حاصل از تگرگ بازدید داشته باشند.