منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه چهارصد و سیزده شورای رقابت مورخ 1398/12/03 برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است:

موضوع اول: بررسی پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری از دیدگاه توسعه رقابت و رفع انحصار در اجرای تصمیم جلسه ۳۷۴ شورای رقابت

با عنایت به نتیجه بررسی های کارگروه مشترک در زمینه پیشنهادات اصلاحی در خصوص دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری از دیدگاه توسعه رقابت و رفع انحصار در اجرای تصمیم جلسه ۳۷۴ شورای رقابت، اعضا شورا با اکثریت آرا مقرر نمودند مرکز ملی رقابت طی نامه ای جمع بندی کارگروه را به سازمان هواپیمایی کشوری ارسال تا در صورت وجود نظرات اصلاحی ظرف دو هفته اعلام نمایند و پس از آن تصویب دستورالعمل اصلاحی در دستور شورا قرار گیرد.

موضوع دوم: بررسی پرونده شکایت موسسه زبان بستاک از منطقه 18 آموزش و پرورش

پرونده شکایت موسسه زبان بستاک از منطقه 18 آموزش و پرورش که درخواست مجوز موسسسه آموزشی کرده بود و درحالی که پیگیر مکاتبات و نامه نگاری موضوع شکایت با مرکز بوده است، مجوز مربوطه به این موسسه داده می‌شود و در نهایت شاکی اعلام انصراف کتبی نموده است لذا اعضای شورا به اتفاق آرا به مختومه شدن این پرونده رای دادند. ضمنا با عنایت به اینکه شاکی قبلاً شکایت مشابهی در منطقه بهارستان نیز داشته است و همین فرآیند طی شده است مقرر شد علاوه بر انعکاس رای به شاکی، موضوع به واحدهای متقاضی و کلیه ذینفعان نیز اطلاع رسانی شود تا مطلع باشند که شورا چنین مواردی را رسیدگی نموده است تا درصورتی که دیگر متقاضیان در چنین شرایطی هستند نسبت به حقوق خود از این تسهیلات مشابه مطلع باشند و از آن استفاده کنند.