منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و هفت شورای رقابت مورخ 1398/02/30 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

موضوع : برداشتن حریم داروخانه‌ها و دایر شدن مجدد داروخانه داخل درمانگاه


در رابطه با شکایت آقایان علی آقایی و آرمان آقایی و خانم اکرم ابوالقاسمی با موضوع برداشتن حریم داروخانه‌ها و دایر شدن مجدد داروخانه داخل درمانگاه (موضوع شکواییه شماره 2513/97/17 مورخ 04/02/97)، شکات دو خواسته را مطرح کرده‌اند که خواسته اول مبنی بر برداشتن حریم داروخانه‌ها در صلاحیت شورای رقابت نمی‌باشد لذا اعضاء شورای رقابت به اتفاق آراء قرار عدم صلاحیت شورای رقابت در خصوص این خواسته را صادر و اعلام می‌دارد. در خصوص خواسته دوم مبنی بر دایر شدن داروخانه در داخل درمانگاه با توجه به اینکه براساس آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها و مندرجات پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار در خصوص مجوز تأسیس داروخانه، این مجوز به فارغ التحصیلان رشته داروسازی اعطاء می‌شود و شکات پرونده هیچ کدام داروساز نمی‌باشند، لذا شرط اولیه مطالبه مجوز مزبور را نداشته و با اثبات ادعای ایشان نیز مستحق دریافت مجوز مورد درخواست نمی‌باشند لذا به دلیل عدم نفع مستقیم در خواسته، شورای رقابت مستند به ماده 18 آیین نامه اجرای نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت ناظر به قانون آیین دادرسی مدنی، با استناد به ماده 89 قانون مذکور تصمیم به رد شکایت با اتفاق آراء اتخاذ و اعلام می‌دارد.