منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

مصوبات جلسات

جلسه سیصد و هفتاد و پنج شورای رقابت مورخ 1398/02/16 برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است:

موضوع : بررسی یازده فقره شکایت از کانون وکلا


در خصوص موضوع یازده فقره شکایت واصله با موضوع "امتناع کانون های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضاییه از درج اطلاعات مربوط به پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار"اعضای شورا مقرر نمودند با توجه به اینکه شورای رقابت صرفاً مکلف به رسیدگی به موارد امتناع از صدور مجوز است و اجبار در درج شرایط صدور مجوز در حدود اختیارات شورا نمی‌باشد؛ لذا اعضای شورا باتفاق آراء رای به عدم صلاحیت شورا در ورود به این موضوع دادند. ضمن اینکه انعکاس موضوع عدم بارگذاری شرایط به مرجع قانونی مربوط نیز بلامانع است.